Samdef

Misyon – Vizyon

- +

Samsun ili, ilçeleri ve köyleri adına faaliyet gösteren dernekleri bir araya toplayarak SAMDEF bünyesinde oluşacak bu büyük güç ile kamuoyu bilincinin oluşmasını sağlamak federasyon olarak hemşerilerin kültür ve geleneklerini, insani değerlerine saygılı, dayanışma ve yardımlaşmayı temin için faaliyetler yapmak.
Ülkenin ve halkın menfaatini temel alarak yasalar çerçevesinde kendi yöre insanlarına hitap eden il, ilçe ve köy dernekleri arasında koordinasyonu sağlamak. Ülkemizin var olan değerlerini tanımak, demokrasinin, insan haklarının korunmasını ve yaygınlaştırılmasını, Milli kültüre katkıda bulunmak, demokratik sivil toplum kuruluşlarının oluşması için kurucu derneklerde iş ve amaç birliği yapmak.